Catch and release.
Trykk bilde for Info

Eva med sin første catch and release. 8 hg.
Fisken tok denne Baetisen