Brun flatdøgnflue (Heptagenia fuscogrisea)
TRYKK PÅ BILDET FOR INFO.

Brun flatdøgnflue (Heptagenia fuscogrisea)
Kroppen er 10-14 millimeter lang. Vingene er trekantet og holdes rett opp og ut fra kroppen i hvile. Lengst bak på bakkroppen er det to haletråder (cerci). Brun flatdøgnflue finnes i og ved ferskvann i mindre innsjøer, små bekker og elver med steinbunn.

Brun flatdøgnflue lever mesteparten av sitt liv som larver eller nymfer. Eggene slippes av hunnen ned på vann overflaten. De synker straks til bunnen. Nymfene lever nedgravd i bunnmaterialet, i mudder og sand på bunnen. De klekker tidlig på forsommeren vanligvis 3-4 uker etter isløsning.

Nymfene lever av organisk materiale, som alger eller råtnende planter. Men også av andre mindre dyr eller fiskeegg.

Brun flatdøgnflue tilhører gruppen insekter med ufullstendig forvandling, som betyr at den ikke har et puppestadium mellom nymfestadiet og «Fluestadiet» (imago). Døgnfluenes livssyklus er enestående i dyreriket på grunn et mellomstadie kalt subimago som ingen andre kjente insektsgrupper gjennomgår. Fluefiskere kaller dette stadiet for dun (engelsk).

De voksne flyr fra mai til juli. De kan ikke ta til seg føde eller fuktighet som voksne individer. Hanner lever sjeldent mer enn ett døgn.
Kilde: Wikipedia.
Imitasjoner av Brun flatdøgnflue: (Trykk link under)
Imitasjon 1
Imitasjon 2
Imitasjon 3

Foto: Espen Pedersen