Baetis Rhodani  TRYKK PÅ BILDET FOR INFO.

(Baetis rhodani) er en døgnflue som tilhører familiegruppen smådøgnfluer strømdøgnfluer eller bekkedøgnfluer. Gruppens mange norske navn har oppstått på grunn av ulike norske dialekter og fra litteraturen.

Vanlig smådøgnflue er en av Norges mest utbredte og vanlig forekommende døgnflue og finnes i alle landets fylker.
Vanlig smådøgnflue finnes i bekker og større elver med rennende vann. Den tåler lave pH-verdier ned til 4,6, men trives best i pH 6–6,9.

Eggene slippes av hunnen ned på vannoverflaten. De synker straks til bunnen. Vanlig smådøgnflue lever mesteparten av sitt liv som larver eller nymfer. De spiser små partikler av organisk materiale, som alger, planterester eller råtnende planter. Men også av andre mindre dyr.
Vanlig smådøgnflue kan ha flere generasjoner i løpet av ett år, og vanligvis to generasjoner i Norge, først tidlig i juni og senere i slutten av august eller tidlig i september. De voksne kan ikke ta til seg føde eller fuktighet som voksne individer. Hanner lever sjeldent mer enn ett døgn.
Kilde: Wikipedia